Skjutsystem SL 22

Helglas, oisolerat

Skjutsystemet SL 22, helt i glas, kan öppnas till vänster och/eller höger, enligt önskemål.  Den nedsänkta golvskenan ger obehindrat in- och utgång. Olika varianter på lås och handtag finns att välja ibland.

Vinterträdgårdar och terrasstak från Solarlux 0 ../../img/loading.gif { "Bilder": { "450": { "minBreite": 450, "minHoehe": 210, "Bild1": "../../files/jpg1/html/sl22-traverse/0450x0000.jpg" }, "480": { "minBreite": 480, "minHoehe": 225, "Bild1": "../../files/jpg1/html/sl22-traverse/0480x0000.jpg" }, "768": { "minBreite": 768, "minHoehe": 360, "Bild1": "../../files/jpg1/html/sl22-traverse/0768x0000.jpg" }, "1024": { "minBreite": 1024, "minHoehe": 480, "Bild1": "../../files/jpg1/html/sl22-traverse/1024x0000.jpg" }, "1280": { "minBreite": 1280, "minHoehe": 600, "Bild1": "../../files/jpg1/html/sl22-traverse/1280x0000.jpg" } }, "AltText": { "Bild1": "Schiebe-System SL 22 Traverse" } , "Texte": { "Bild1": "Die innenliegende Traverse sorgt für optimale Statik des Terrassendachs und dient ebenfalls als Führung für den Glas-Schiebeflügel. Der Einsatz von Modellscheiben ist dank der Traverse ebenfalls möglich." } ,"ThumbTexte": { "Bild1": "Traverse" } , "Thumbnails": { "Bild1": "../../files/jpg1/html/sl22-traverse/0150x0100.jpg" } }

Mer transparens tack vare modern teknik

Schiebe-System Animation SolarluxDet nya skjutsystem SL 22 kan användas som ett flexibel vind- och väderskydd i ett uterum eller som en transparent rumsavdelare. Integreringen med balkarna i terrasstaket gör löpskenan närapå osynlig. Sektioner med höjdmått på upp till 5,60 går att få. Kvalitetsmaterial ger exklusiv design och optimal användarvänlighet utan skrammel,

 

  • Helglas skjutsystem
  • Bottenhängt
  • Två varianter på toppprofil enligt önskemål
  • 20 mm inbyggnadsdjup
  • Användarvänligt då sektionerna hakar i varandra då en panel flyttas 
  •  Nedsänkt golvskena på förfrågan
  • Olika varianter på lås och handtag
  • Dold dränering
  • Utförande med 2-, 3-, 4- eller 5-spår.
  • Valfri öppningsriktning

mySolarlux logo

Våra nedladdningar och teknisk information om de enskilda produkterna och systemen finns nu i den nya "mySolarlux" -portalen.
Vänligen registrera dig för att få tillgång till teknisk information och uppdateringar om Solarlux och våra produkter.

Inspiration

Ingen inspiration hittad för vald produkt/system.

Solarlux Scandinavia AB
Grimsbygatan 24
211 20 Malmö

Första porten i huset, 2:a våningen

Tel: +46 40 456190

E-Mail: scandia@solarlux.com
Internet: www.solarlux.com

tillbaka till ...