BAU 2017

Vikväggens r.evolution

Perfekt funktionalitet, de smalaste profilerna, bästa värmeisoleringsvärdena och gränslösa kombinationsmöjligheter: Den nya vikväggen kombinerar stilren och elegant design med optimal teknik. Trots minimala profiler, med ringa 99 mm för sammanlagd bredd för motstående paneler, uppvisar den nya Vikväggen förbättrade U-värden och därtill möjligheten att göra ännu större dörrblad. Därtill finns allehanda komponenter att matcha med Vikväggen, såsom överljus, funktionsfönster, samt hörnlösningar. Dessutom kombineras komponenterna i en ram.

Vikväggen är genomtänkt från golv till tak och är resultatet av flera tekniska snilledrag:

Minimal golvskena

Den minimala golvskenan ger lättillgänglighet för alla enligt DIN 18040. Välj mellan en golvskena som är 29 mm bred helt utan nivåskillnad eller en som har en nivåskillnad på 14 mm, där flänsen ligger dikt an mot vikväggen. 

Bästa värmeisolering

Funktionalitet in i minsta detalj, smala  profiler, bästa värmeisolering och otaliga kombinationsmöjligheter: Den nya vikväggen kombinerar stilren design med avancerad teknik . Trots sammanlagd profilbredd på ringa 99 mm, för motstående dörrblad, är den nya Vikväggen kraftfullare samtidigt som den ger förbättrade isoleringsvärden.  Detta tack vare innovationen bionicTurtle®  – en multifunktionell köldbrygga, som ger enastående resultat.

Smala profiler

Två motstående profiler mäter endast ringa 99 mm, vilket gör Solarlux nya Vikvägg imponerande stilren. Även de högsta krav på estetik och transparens uppfylls. Vidare övertygar systemet med innovativ teknik och otaliga kombinationsmöjligheter.

Justerbar profil

Justerbar profil

Den anpassningsbara profilen som sitter i sidan på VIkväggen underlättar inställandet och justeringen av vikväggen, där små höjdskillnader förekommer. Inställningen i bredd kan därmed göras i ramen och måste inte längre göras för varje enskilt dörrblad. På så vis förblir trycket på tätningslisterna detsamma mellan alla dörrblad. Tätningsförmågan påverkas alltså inte tack vare den inställningsbara profilen.

 

Hjulvagga

 

Hjulvaggan i rostftitt stål med tvåradiga spårkullager ger en smidigt och tyst handhavande. Den kan anpassas i höjdled, även i efterhand. Den optimala viktöverföringen till hjulvaggen och golvskenan möjliggör större dörrblad och därmed högre belastning. Löpskenans innovativa teknik med delar av rostfritt stål ger minimalt underhåll och slitage.

Lås

Säkerhetsnivå enligt RC2. Speciallösningen med ett bilateralt slag på drivstången ger ett större låsningsområde och blir därmed säkrare. Vikväggen kan utöver detta kombineras med ytterligare säkerhetssystem såsom glas-sensorer eller anslutas till befintligt larmsystem med dold kabeldragning.

Rengöringsstift

De nya rengöringsstiften gör det lätt och smidigt att komma åt och putsa Vikväggens utsida, även när denna används på högre våningsplan eller som bakonginglasning.

Den nya låsningsfunktionen utesluter felanvänding. En nyutvecklad säkerhetsspärr förhindrar att stiftet faller ur.

Dold dörrbladscentrering

Dold dörrbladscentrering ger genomgående och homogen design, där de övre och undre gångjärnen är synliga. Dessa dolda beslag centrerar dörrbladen mot varandra och ger därigenom ett konstant tryck mot tätnings- och foglister.

Ytterligare information om Vikväggen

Är du nyfiken på ytterligare information om vår nya Vikvägg? Fyll i nedanstående formulär!

KONTAKT

Har du en fråga eller önskar vidare information? Fyll i vårt kontaktformulär!
När önskar ni bli kontaktade?


Leave this field empty

Solarlux Scandinavia AB
Grimsbygatan 24
211 20 Malmö

Första porten i huset, 2:a våningen

Tel: +46 40 456190

E-Mail: scandia@solarlux.com
Internet: www.solarlux.com

tillbaka till ...