Integritetspolicy

1. Kort om skydd av personuppgifter

Allmän information

Följande kortfattade information beskriver vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Utförligare information om behandlingen av personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy under denna text.

Dataregistrering på vår webbplats

Vem ansvarar för registreringen av uppgifter på vår webbplats?

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter på den här webbplatsen är webbplatsoperatören. Du hittar kontaktuppgifter till denne i kontaktrutan på webbplatsen.

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Vi samlar bland annat in uppgifter som du frivilligt låter oss ta del av. Det gäller till exempel när du tar kontakt med oss genom ett kontaktformulär.

Andra uppgifter registreras automatiskt av IT-system när du besöker vår webbplats. Det gäller framför allt tekniska data (t.ex. om webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för besöket). Dessa uppgifter registreras automatiskt när du besöker vår webbplats.

Hur använder vi dina uppgifter?

Vissa uppgifter som samlas in används för att optimera vår webbplats i din webbläsare. Andra uppgifter kan användas för att analysera hur du använder webbplatsen.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst få information om vilka uppgifter vi har om dig, vilka som mottagit dessa uppgifter och vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter. Du har dessutom rätt till rättelse, begränsning eller radering av de uppgifter om dig som lagras hos oss. Om du har frågor om detta eller andra frågor om vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på adressen som anges i kontaktuppgifterna nedan. Du har om du önskar även rätt att lämna in ett klagomål hos ansvarig tillsynsmyndighet.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan det hända att vi för statistik över ditt surfbeteende på webbplatsen. För att göra detta använder vi cookies (kakor) och så kallade analysprogram. Analyserna av ditt surbeteende på webbplatsen är normalt anonyma och kan inte kopplas till din person. Du kan invända mot dessa analyser eller förhindra dem genom att inte använda vissa verktyg. Mer information om detta hittar du i vår integritetspolicy nedan.

Du kan invända mot dessa analyser. Dina möjligheter att invända mot analyserna beskrivs detaljerat i vår integritetspolicy.

2. Allmän information och skyldigheter

Skydd av personuppgifter

Webbplatsoperatören tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter med sekretess och i enlighet med dataskyddslagstiftningen och den här integritetspolicyn.

När du besöker vår webbplats samlar vi in olika typer av personuppgifter. Personuppgifter är alla uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Integritetspolicyn förklarar vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Den beskriver också hur vi samlar in uppgifterna och ändamålet med insamlingen.

Vi vill påpeka att all dataöverföring som sker på internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan omfatta säkerhetsbrister. Det går därför inte att helt utesluta att tredje part kan få åtkomst till personuppgifter.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för denna webbplats är:

Solarlux GmbH

Industriepark 1

D-49324 Melle

Tfn: +49 5422 9271-0

Fax: +49 5422 9271-8200

E-post: info@solarlux.de

 

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person, som ensam eller tillsammans med andra, bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser och liknande).

Återkallelse av ditt samtycke till behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är i stor utsträckning endast tillåtet med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt meddelande till oss via e-post. Lagligheten för behandlingen av personuppgifter fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Klagomål hos ansvarig tillsynsmyndighet

Vid överträdelse av dataskyddslagen har den berörda rätt att lämna in ett klagomål hos ansvarig tillsynsmyndighet. Ansvarig tillsynsmyndighet är dataskyddsmyndigheten i den delstat där vårt företag har sitt säte. En lista över personuppgiftsansvariga och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få personuppgifter, som du frivilligt låtit oss ta del av eller låtit oss ta del av genom ett kontaktformulär, överförda till dig eller till tredje part i ett allmänt använt och maskinläsbart format. Om du önskar en direkt överföring av data till en annan personuppgiftsansvarig sker detta endast i den mån det är tekniskt genomförbart.

SSL- och TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl använder vi SSL- eller TLS-kryptering för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar. Du känner igen en krypterad anslutning på adressraden i webbläsaren som ändras från ”http://” till ”https://” och på låssymbolen i webbläsarraden.

Med en aktiv SSL- eller TLS-kryptering kan data som överförs till oss inte läsas av tredje part.

Information, begränsning, radering

Enligt lag har du rätt att när som helst och utan kostnad få information om vilka personuppgifter om dig som lagras hos oss. I synnerhet har du rätt att få veta varifrån uppgifterna kommer, vilka mottagare som lämnat in eller ut dina uppgifter och ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt till rättelse, begränsning eller radering av dessa uppgifter. Om du har frågor om detta eller andra frågor om vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på adressen som anges nedan.

Invändning mot reklammejl

Härmed motsägs all användning av kontaktuppgifter, som publicerats inom ramen för informationskraven, i syfte att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen beställts. Webbplatsoperatörerna förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskade reklamutskick, t.ex. i form av spammejl.

3. Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträde enlig lag

Företaget har utsett ett personuppgiftsbiträde som nås på följande e-postadress: datenschutz@solarlux.de eller via kontaktuppgifterna som anges under punkt 2. Om du skickar postbrev till personuppgiftsbiträdet ber vi dig att lägga till ”Data Protection – private / confindential”. 

4. Dataregistrering på vår webbplats

Cookies

Internetsidorna använder till viss del så kallade cookies (kakor). Dessa kakor gör ingen skada på din dator och innehåller inga virus. Vi använder kakor för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Kakor är små textfiler som lagras i din dator och sparas i din webbläsare.

Merparten av de kakor vi använder är av typen ”session cookies”, dvs. temporära kakor. De raderas automatiskt när du avslutar ditt besök på webbplatsen. Andra kakor finns kvar på din enhet tills du raderar dem. Tack vare dessa kakor kan vi känna igen din webbläsare nästa gång du besöker webbplatsen.

Du kan ställa in din webbläsare så att du får information om användning av kakor och får möjlighet att godkänna enskilda kakor, blockera användning av kakor i vissa fall eller i allmänhet, samt utesluta och automatiskt radera kakor när du stänger din webbläsare. Om du inte godkänner kakor kan det leda till att vår webbplats fungerar sämre.

Kakor som används för elektronisk kommunikation eller för att göra tillgängligt vissa funktioner (t.ex. varukorgen) lagras i enlighet med bestämmelserna i artikel 6. 1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett intresse av att lagra kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga tillgång till alla tjänster. Eventuella andra typer av kakor som lagras (t.ex. kakor som visar hur du använder webbplatsen) behandlas separat i integritetspolicyn.

Serverloggfiler

Webbplatsleverantören samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade loggfiler som din webbläsare automatiskt överför till oss. Det omfattar:

  • Typ och version av webbläsare
  • Använt operativsystem
  • Referrer-URL (senast besökta sida)
  • Värdnamn för datorn som används (IP-adress)
  • Tidpunkt för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa uppgifter sammanförs inte med andra datakällor.

Laglig grund för behandlingen av dessa uppgifter är artikel 6.1 b GDPR som tillåter behandling av personuppgifter för att kunna fullgöra ett avtal eller avtalsenliga åtgärder.

Kontaktformulär

När du ställer frågor till oss genom ett kontaktformulär lagras uppgifterna ur kontaktformuläret, liksom de kontaktuppgifter du angivit, hos oss för att vi ska kunna behandla din förfrågan och för den händelse vi har följdfrågor till dig. Dessa uppgifter lämnar vi inte vidare utan ditt samtycke.

Behandlingen av uppgifterna i kontaktformuläret bygger uteslutande på ditt samtycke (artikel 6.1 a GDPR). Du kan här som helst återkalla detta samtycke. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt meddelande till oss via e-post. Lagligheten för behandlingen av personuppgifter fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Alla uppgifter som du anger i kontaktformuläret finns kvar hos oss tills dess du ber oss radera dem, återkallar ditt samtycke till lagringen eller tills ändamålet med uppgiftslagringen inte längre kvarstår (t.ex. när ditt ärende är avslutat hos oss). Lagstadgade bestämmelser – i synnerhet vad gäller lagringsperioder – påverkas inte.

6. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Vi använder analysverktyget Google Analytics för att föra webbstatistik. Detta verktyg tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade cookies (kakor). Det är textfiler som lagras på din dator med ändamålet att kunna analysera hur du använder webbplatsen. Informationen om din användning av webbplatsen i dessa kakor överförs normalt till en Google-server i USA och lagras där.

Google Analytics-kakorna lagras i enlighet med artikel 6.1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarnas beteende på webbplatsen för att kunna optimera sitt webberbjudande och sin reklam.

IP-maskning

Vi har aktiverat en funktion för IP-maskning på vår webbplats. Det innebär att dina IP-adresser från Google förkortas innan de överförs till USA från medlemsländer inom EU eller andra avtalsländer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Google använder denna information på uppdrag av webbplatsoperatören för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktivitet på webbplatsen samt för att tillhandahålla ytterligare tjänster som är kopplade till webbplatsanvändning och Internetanvändning. IP-adresser som Google Analytics överför från din webbläsare sammanförs inte med andra data hos Google.

Tilläggsprogram till webbläsare

Du kan förhindra att kakor lagras genom att göra inställningar i din webbläsare, men vi vill uppmärksamma dig på att detta kan leda till att vissa funktioner på vår webbplats inte går att använda fullt ut. Dessutom kan du förhindra registreringen av de uppgifter som framställs genom kakor och som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samt Googles behandling av dessa uppgifter genom att ladda ner och installera ett tilläggsprogram till din webbläsare: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot dataregistrering

Du kan förhindra dataregistreringen via Google Analytics genom att klicka på denna länk. Då aktiveras en icke-godkännande-kaka (Opt-Out) som blockerar framtida registrering av dina uppgifter när du besöker denna webbplats: Avaktivera Google Analytics.

Mer information om Google Analytics hantering av användaruppgifter hittar du i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Personuppgiftsbehandling

Vi har ett slutit ett avtal med Google om personuppgiftsbehandling och följer de stränga föreskrifterna från den tyska dataskyddsmyndigheten vid användning av Google Analytics.

Google Analytics remarketing (DoubleClick)

På vår webbplats används Google Analytics remarketing-funktioner i förbindelse med de enhetsövergripande funktionerna i Google AdWords och Google DoubleClick. Detta verktyg tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funktionen gör det möjligt att koppla ihop målgrupper för reklam som sammanställts med Google Analytics remarketing-funktion med de enhetsövergripande funktionerna i Google AdWords och Google DoubleClick. På det sättet kan intressegrundade, individuella reklambudskap som skapats för en enhet (t.ex. en mobiltelefon) utifrån din tidigare användning av webbplatsen, även visas på en annan enhet (t.ex. en surfplatta eller en dator).

Om du givit ditt samtycke till detta länkar Google din webb- och appanvändning till ditt Google-konto. På det sättet kan du ta emot samma individuella reklambudskap på alla enheter där du är inloggad med ditt Google-konto.

För att möjliggöra funktionen registrerar Google Analytics användarens google-verifierade ID, som tillfälligt länkas till våra Google Analytics-data, i syfte att definiera och skapa målgrupper för den enhetsövergripande reklamen.

Du kan permanent frånsäga dig all enhetsövergripande remarketing/targeting genom att avaktivera individuell reklam i ditt Google-konto via följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Sammanfattningen av alla insamlade uppgifter på ditt Google-konto sker uteslutande med ditt samtycke och du kan när som helst ge eller återkalla detta samtycke hos Google (artikel 6.1 a GDPR). Om dataregistreringen inte länkas till ditt Google-konto (t.ex. för att du inte har något Google-konto eller har invänt mot sammankopplingen) följer registreringen artikel 6.1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att ta del av den anonymiserade analysen om webbplatsbesökarna i reklamsyfte.

Mer information om detta hittar du i Googles integritetspolicy under: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords och konverteringsspårning

Den här webbplatsen använder Google AdWords. AdWords är ett program för onlinemarknadsföring som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

I förbindelse med Google AdWords använder vi så kallad konverteringsspårning. När du klickar på en Google-annons installeras en cookie (kaka) för konverteringsspårning. Kakor är små textfiler som lagras i webbläsaren i användarens dator. Dessa kakor blir ogiltiga efter 30 dagar och används inte för att identifiera användaren. Om användaren besöker särskilda sidor på webbplatsen och kakornas giltighetstid inte har löpt ut, så kan Google och vi se att användaren har klickat på en viss länk och gått vidare till denna sida.

Varje Google AdWords-kund får en egen kaka. Dessa kakor kan därför inte följas upp via AdWords-kundernas webbsidor. Information som samlas in genom konverteringskakor används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som valt att använda konverteringsspårning. Kunderna kan se hur många användare som har klickat på en annons och gått vidare till en sida med konverteringsspårningstagg. Däremot får de ingen information som gör att de kan identifiera användaren personligen. Om du inte vill omfattas av konverteringsspårning kan du enkelt avaktivera Google kakan för konverteringsspårning i användarinställningarna för din webbläsare. Du kommer då inte att omfattas av konverteringsspårningsstatistiken.

Konverteringskakorna lagras i enlighet med artikel 6.1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarnas beteende på webbplatsen för att kunna optimera sitt webberbjudande och sin reklam.

Mer information om Google AdWords och konverteringsspårning hittar du i Googles integritetspolicy under: https://www.google.de/policies/privacy/.

Du kan ställa in din webbläsare så att du får information om användning av kakor och får möjlighet att godkänna enskilda kakor, blockera användning av kakor i vissa fall eller i allmänhet samt utesluta och automatiskt radera kakor när du stänger din webbläsare. Om du inte godkänner kakor kan det leda till att vår webbplats fungerar sämre.

Hotjar

Denna webbplats använder tjänsten Hotjar. Hotjar är en webbanalystjänst som tillhandahålls av företaget Hotjar Ltd (Hotjar Ltd, Level 2, St. Julians Business Centre 3, Elia Zammit Street, St. Julians STL 1000, Malta/Europa). Hotjar gör det möjligt att följa upp trafik på webbsidor. Vi kan t.ex. analysera hur långt en användare skrollar på sidan och vilka flikar användaren klickar på. Tjänsten maskerar IP-adressen innan den lagras. Hotjar ger användaren möjlighet att spärra Hotjar-verktyget genom ett DNT-program (Do Not Track), vilket gör att inga data om besöket på webbsidan i fråga registreras. Det handlar om en inställning som stöds av alla vanliga och uppdaterade webbläsare. Din webbläsare skickar en förfrågan till Hotjar med önskemålet att avaktivera spårningsfunktionen för användaren i fråga. Anvisningar för hur du ställer in detta i din webbläsare hittar du på följande sida: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Information om Hotjars integritetspolicy hittar du på följande sida: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Användningen sker i enlighet med artikel 6.1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarnas beteende på webbplatsen för att kunna optimera sitt webberbjudande och sin reklam.

 

8. Insticksprogram och verktyg

YouTube

Vår webbplats använder insticksprogram från Google-sidan YouTube. Ansvarig för sidan är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Om du besöker någon av våra sidor som är utrustad med ett YouTube-insticksprogram upprättas en förbindelse till en YouTube-server. YouTube-server får veta vilka av våra sidor som du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube kopplas ihop ditt surfbeteende med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Vi har ett intresse av att använda YouTube för att förbättra vårt interneterbjudande. Det är ett berättigat intresse i enlighet med 6.1 f GDPR.

Mer information om hanteringen av användaruppgifter hittar du i YouTubes integritetspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Solarlux Scandinavia AB
Grimsbygatan 24
211 20 Malmö

Första porten i huset, 2:a våningen

Tel: +46 40 456190

E-Mail: scandia@solarlux.com
Internet: www.solarlux.com

tillbaka till ...